Home  E-mail 
Digitalni iR aparati
Kolor aparati
Multipass
Fax aparati
Štampaθi
Kalkulatori
Projektori
Fotografski aparati
Potrošni materijal

  


 


 

biromont podgorica

 Ovlašζeni canon servis

+382 20 218-667 

         

    MP1411-LTS

  • BRZINA PRINTANJA: 3,5 LINIJA/sec
  • DVOBOJNI DISPLEJ
  • BROJ CIFARA: 14
  • NAPAJANJE: MREZNO 220V 

    MP1211-LTS

  • BRZINA PRINTANJA: 4,1 LINIJA/sec
  • DVOBOJNI DISPLEJ
  • BROJ CIFARA: 12
  • NAPAJANJE: MREZNO 220V 

    MP120-LTS

  • BRZINA PRINTANJA: 2,4 LINIJA/sec
  • DVOBOJNI DISPLEJ
  • BROJ CIFARA:  12
  • NAPAJANJE: MREZNO 220V

    P1-DTS

  • EURO KONVERTOVANJE
  • BRZINA PRINTANJA: 1,4 LINIJE/sec
  • BROJ CIFARA: 12
  • NAPAJANJE: BATERIJE-ADAPTER

    WS-1210H

  • BROJ CIFARA: 12
  • NAPAJANJE: SOLARNO-BATERIJE
  • VELIKI DISPLEJ I TASTATURA

    LS-120L

  • BROJ CIFARA: 12
  • NAPAJANJE:SOLARNO - BATERIJE
  • VELIKI DISPLEJ I TASTATURA

    LS-153TS

  • BROJ CIFARA: 10
  • NAPAJANJE:SOLARNO - BATERIJE
  • EURO KONVERTOVANJE

    LS-10E

  • BROJ CIFARA: 10
  • NAPAJANJE: SOLARNO - BATERIJE
  • EURO KONVERTOVANJE

    F-604

  • BROJ OPERACIJA: 158
  • ALGEBARSKI OPERATIVNI SISTEM
  • NAPAJANJE:  BATERIJE
  • BROJ CIFARA: 10+2

    F-720

  • BROJ OPERACIJA: 169
  • ALGEBARSKI OPERATIVNI SISTEM
  • NAPAJANJE:  BATERIJE
  • BROJ CIFARA: 10+2
 

 

KONTAKT

© Copyright 2002 Biromont
Ovlašζeni servis za Crnu Goru

 

KALKULATORI


                                                  
                                             

  • 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •    •