Home  E-mail 
Digitalni iR aparati
Kolor aparati
Multipass
Fax aparati
Štampači
Kalkulatori
Projektori
Fotografski aparati
Potrošni materijal

  


 


 

biromont podgorica

 Ovlašćeni canon servis

+382 20 218-667 

         

  MEAP
  Multifunctional Embedded Aplikation Platform

Omogućava veću funkcionalnost CANON uredjaja pomoću 
integrisanih poslovnih aplikacija.
Ugradjena JAVA platforma omogućava radnu okolinu za MEAP funkcije.

  MEAP Multitasking omogućava                              
Instalaciju do 20 aplikacija.
Pristup do 9 aplikacija direktno sa UI /korisnički zaslon/.
Izvodjenje svih alikacija istovremeno.

  PREDNOSTI MEAP-a
Skener i printer u jednom uredjaju.
Boot rom 2M tip.
256 MB Ram.
USB sučelje.

  LDAP PROTOKOL 
  Light-Weight Database Access Protocol
Direktna povezanost sa e-mailom i/ili serverom podataka.
Automatsko kopiranje i sinhronizacija e-mail adresa.
Pregled po imenu ili e-mail adresi.

  MEAP LOGIN FUNKCIJA
Omogućava sledeće Login funkcije koje se izaberu pomoću SMS-a
Division ID management.
Dostupna i kod osnovnih iR modela.
SDL/SIMPLE DEVICE LOGIN/
Lozinkom omogućava pristup svim registrovanim korisnicima. 
Maksimalni broj korisnika je 1000.
Za ovu funkciju nije potreban spoljnji server kao ni MEAP 
aplikacija već je dovoljan samo MEAP uredjaj.
SSO/SINGLE SIGN ON/
Omogućava centralizovano upravljanje i nadzor.
Koristi"MS Active Directori" AD.Omogućava mrežno logiranje i automatsko ažuriranje podataka.
Broj korisnika zavisi od mrežnog servera.

  KOPIRANJE
Povećan broj kopija / od 1 do 9.999/
Mogućnost numerisanja stranica na setovima kopija.
Kompozicija stranice.
Pregled stranica/jedne po jedne/ pri kopiranju sa staklene ploče.
Mogućnost izbora papira za prednju i zadnju stranu u book modu.

  MAILBOX 
Pregled stranice preko kontrolne ploče.
Brisanje stranica i memorisanje novih datoteka preko kontrolne ploče.
Kompozicija stranice /Forms composition/
Mogućnost numerisanja stranica.
Mogućnost umetanja listova/korica.
Mogućnost postavljanja margina.

  UNIVERSAL SEND FUNKCIJA
LDAP
Podrška jednostraničnoj PDF datoteci.
Velike "Favourite" tipke.
Adress Book sa 24 znaka.
Slanje iz ličnog Mailboxa.
i FAX /Internet fax/.
Pregled stranica prije slanja.


KONTAKT

© Copyright 2002 Biromont
Ovlašćeni servis za Crnu Goru

APLIKACIJSKA PLATFORMA
UGRADJENA U MFP